Gulflankedelfin i Oslofjorden

Det har vært et år preget av mange rare og spennende observasjoner langs kysten. I høst er det tatt månefisk i not, og den eksotiske stripet pelamide er tatt både av yrkesfiskere og fritidsfiskere. Ja, sågar en sjelden blekksprut er tatt på krok.

Man skulle tro at havtemperaturen nå var for lav til å få flere gjester, men vg.no kan fortelle om (og vise film fra) et møte med en delfin i Oslofjorden nå i november. Ifølge havforsker Nils Øyen er det en gulflankedelfin som har forvillet seg inn i den norske vinterkulden. Dette sjøpattedyret er et flokkdyr, og dermed kan det antas at gulflankedelfinen har kommet bort fra sine artsfrender. Ifølge Wikipedia kan arten bli 2 meter lang og veie 80 kg.

Tidligere har jeg vært så heldig å få oppleve Flipper på nært hold på Karmøy (bilde under), og jeg har fått sett en kvitskjæving (en annen delfinart) i Hardangerfjorden. Dette er opplevelser man husker, og det samme gjelder nok for Roger Wågsand som fikk møte gulflankedelfinen i Oslofjorden.

Stor hvithai tatt av enda større hvithai

vg.no ser vi bilde av en 3,7 meter lang hvithai. Denne er tydelig angrepet – og nesten bitt i to – av en enda større hai. Det blir da nærliggende å anta at angrepet kom fra en annen hvithai.

Bildet fra det australske Fiskeridepartementet, viser tydelig at det er tatt to saftige jafs av hvithaiens midtparti. Bukpartiet på en fisk er ofte mest ettertraktet når fisk angriper annen fisk. Hvithaien, som hang fast i et hainett, var naturligvis et enkelt bytte.

Vi hører at hai kan angripe hai under matorgier, og den hjelpeløse hvithaien i Australia har antakelig blitt angrepet av en annen – men langt større – hvithai. En hvithai kan i sjeldne tilfeller bli over 10 meter lang, og da etterlater man også store bitemerker. Det er derfor ikke rart at episoden skaper en viss uro blant kystbefolkningen i området. Se nyhetsinnslaget om “monsterhaien” nedenfor. Se evt. et annet bilde av haien på skynews.com.

Når måkene angriper

Mange “hater måker” for deres skrik og sin altoverskyggende matlyst, men måkeangrep er heldigvis ikke fult så vanlig.

Vi leser på dagbladet.no at Karen Danielsen på Røvær ble angrepet av en måke. Slike angrep er vanlige på denne tiden av året, men jeg har ikke hørt om så alvorlige angrep som det Danielsen ble utsatt for.

Selv har jeg blitt “angrepet” av måker en rekke ganger, men da har jeg som regel beveget meg utenfor allfarvei i den ytre skjærgård. I disse dager klekkes måkeegg langs Vestlandskysten, og kyllinger på ville veier kan være årsaken til at angrep finner sted også litt utenfor de sentrale reirplassene.  Likevel mistenker jeg at Røvær-måken er mer agressiv enn gjennomsnitts-måken, noe som også kommer frem i artikkelen på dagbladet.no. Sære og dominante måker finner man over alt, og det er lett å peke dem ut når man bor i måkenes nærområder.

Lave overflyvninger med kraftige måkeskrik er vanlig, men jeg har aldri tidligere hørt om sammenstøt som har resultert i besøk hos lege.

Når man passere et område som ligger nær måkenes reirplass, bør man bevege seg raskt og målbevisst. Stupangrepene er som regel helt ufarlige, men selv i disse varme og tørre dagene kan man trygt ta frem paraplyen dersom man frykter innpåslitne måkeforeldre.

rover.jpg

Idylliske Røvær fikk overskrifter etter uvanlig måkeangrep. Foto: Kystbloggen.

140 år gammel hummer får bli enda eldre

Selv Kystbloggen ble litt overrasket over aldersestimatet på en amerikansk hummer som fikk omtale på vg.no.

En hummer på 9 kg. ble fanget ved Newfoundland (Canada), og ble holdt levende i et akvarium på en luksusrestaurant i New York i påvente av å bli servert. Kjempehummeren fikk imidlertid hjelp fra en dyrevernorganisasjon som mente at pensjonerte hummere fortjener en annen skjebne. Dermed ble kjempehummeren omplassert til et nytt og fritt liv i havet utenfor Maine.

Norsk hummer blir neppe så gammel som den amerikanske. Ingen vet eksakt hva maksimumsalderen er for hummer, men det antas at den ligger et sted mellom 60 og 70 år. Den amerikanskje kjempehummeren har fått sin alder estimert ut fra vekta. Hvorvidt 140 år er korrekt eller sannsynlig, skal det ikke her tas stilling til – men anslaget var ikke beskjedent.

Norsk hummer.

Norsk hummer kan i beste fall forvente å oppnå en alder som bare er halvparten av det man antar er alderen på kjempehummeren fra New Foundland. Illustrasjonsfoto: fiskeri.no.

Rar og ukjent gjenstand fra båt

Ikke alle maritime gjenstander er like lett å identifisere, og her vises en slik ting. Jan-Erik Frivåg forteller selv om det han har funnet:

“Jeg har funnet et hjul som kan se ut som et slags løpehjul i tre med spor for tau rundt omkretsen. Diameteren er ca 15 -20 cm. På hjulet er det skåret inn: M/K Longva M 68, eller 63 H. På baksida er der et merke som indikerer at der har vært festet et beslag av jern på det. Ettersom navn og registreringsmerke tyder på at det er en mørebåt, lurer jeg på hvorfor jeg fant denne delen i fjæra i Godfjorden lengst nord på Hinnøya på grensa mellom Nordland og Troms like sør for 69 graden?”

Gjenstand fra båt

Kan du hjelpe Jan-Erik men noen oppklarende svar, så vær snill og legge igjen en kommentar til saken.