Fisk i merd (mær) – levende torsk

Med mye kaldt og fint vintervær her på Vestlandet, blir det også mulig å fiske med ruser nesten kontinuerlig. Når man kan oppbevare torsken levende, har man langt større fleksibilitet når det gjelder planlegging av fiskemåltider – eller hvem man skal gi fisken til. Man kan selvsagt fryse torsken, men nå stiller jo fersk torsk i en egen klasse. Dermed blir merden brukt flittig. Merd, (eller mær), er en notpose som senkes i vannet for oppbevaring av levende fisk.

Levende torsk

Den største utfordringen ved lagring av levende torsk, er tiden fra torsken tas opp av havet (ut av rusa, eller av kroken) og til den ligger i merden. Som bildet over viser, kan fisken slite ganske mye allerede når den havner i stampen i båten. Større stamp er selvsagt å foretrekke, men det er redskapens dyp som synes å være torskens største utfordring. Utligning av trykk er langt vanskeligere når fisken hales opp fra 15 meters dyp enn fra 7 meters dyp.  Se evt. en kort film fra rusefiske der vi ser en fisk som ble tatt på 6 meters dyp, og var i utmerket form både i stampen og i merden.

I tillegg virker det som om torsken blir veldig passiv når den brått tas ut av vannet og møter en luft-temperatur på 4-8 minusgrader. Tiden fra den kommer ombord til den havner i stampen er derfor kanskje enda viktigere når det er kaldt.

Fisk i mærEttersom det ikke er særlig dypt utenfor min kai, velger jeg å legge merden flatt på bunn. Da får torsken god plass i lengderetning, og den liker som regel å kunne ligge utstrakt med hodet mot strømretningen (som vist på neste bilde). Å få dette til var et problem da jeg hadde merden stående rett opp og ned. Store torsker klarte ikke å strekke seg ut på grunn av liten diameter på merden jeg bruker.

Jeg har en ilestein i hver ende av den liggende merden, og strekker disse fra hverandre ved hjelp av båtshaken. På bildet over ser vi en torsk i kategorien “tatt på litt dypt vann”. Selv om fisken sliter med å ligge rett vei i stampen, skal det som regel ikke så lang tid i merden før den tar seg inn.  Det har likevel hendt (spesielt med større torsker) at jeg har valgt å slakte dagen derpå dersom fisken fremdeles virker slapp.

Levende torsk

Jeg fôrer ikke fisken (og har heller ikke prøvd). Derfor lar jeg den ikke gå mer enn en ukes tid i merd. Hvor lang tid den tåler uten fôring, vet jeg ikke; men slike ting er det kanskje noen som kan bidra med i kommentarfeltet. På bildet over sees også en rød garn-stein. Jeg bruker to slike som ligger løst i merden for å holde merden mest mulig stabil på bunn.

Skriv en kommentar