Storkastet på makrellstørje ved Kvitsøy i 1952

I 1952 var det enorme mengder av makrellstørje langs hele Vestlandet. Fisket ble stoppet flere ganger på grunn av vansker med å håndtere de mange og store fangstene.

Så sent som i slutten av september 1952 pågikk et meget godt størjefiske i Rogaland. 29. september ble det meldt inn 3000 størjer i Rogaland. I løpet av de neste fire dagene var over 12000 støjer tatt i distriktet. Det største kastet ble tatt like utenfor Kvitsøy, og tre fartøy måtte til for å redde storkastet. Notlaget til Lars Holgersen fisket med “Austa” og “Egjo”. I tillegg måtte “Laila” (også den fra Kvitsøy) og flere mindre båter assistere for å berge fangsten som ble tatt 29. september.

Makrellstørje på Kvitsøy

Det tok lang tid å berge fisk og bruk. Med flere fartøy involvert, og hektisk aktivitet for å sløye og levere fangsten, er det fremdeles usikkert hvor stort kastet ble. Avisene i den tid forteller om ca. 700 størjer, mens Holgersen senere (i en artikkel fra 1957) oppgir at 607 størjer ble berget fra kastet. Bildet over viser “Austa” (innerst) og “Egjo” vel inne i havn på Kvitsøy. “Laila” sees til høyre. Foto utlånt av Harry Bentsen.

Et annet bilde fra Kvitsøy (utlånt av Harry Austbø) viser også mengder av makrellstørje på kaien. Vi ser da (R 35 KV) ved kai. Denne båten het da “Nylon”, men ble senere omdøpt til “Aula”. Det er høyst sannsynlig at også dette motivet er fra storkastet i 1952 da mange fartøy ble satt i aksjon for å frakte fisken til oppkjøper. Mer om “Aula” finner du her.

Makrellstørje på kai

Senere i oktober (1952) tok “Alkana” et kast på 180 størjer. I en egen artikkel her på Kystbloggen kan du lese om “Alkana” sine sesonger på størjefiske.

Norgesrekorden for størst størjekast i antall fisk har “Nordsolund”, mens “Salvøy” har rekorden for flest tonn i et kast.

Skriv en kommentar