Storkast på makrellstørje i 2013

En historisk begivenhet fant sted vest av Bremanger natt til 30. august. “Vestervon” fikk en registrering som det ble kastet på. Fisken ble oppdaget på 15 meters dyp, og holdt usedvanlig god fart ettersom den først var antatt å være taggmakrell (hestmakrell). Man kjørte derfor godt fremfor stimen før man kastet. Sterke krefter herjet i nota, og de frådende vannmassene som viste seg når fisken ble løftet opp, viste at dette var stor fisk. Overraskelsen ble stor da det viste seg å være en stor stim av makrellstørje man hadde kastet på.

Ettersom man ikke har adgang til dette fisket i Norge, ble stimen ført ut av nota. En av fiskene hadde hengt seg fast i notveggen, og ble tatt ombord (som vist på bildet nedenfor). Makrellstørje som ikke er i bevegelse vil raskt dø av surstoffmangel.

Størjefiske hadde en lang epoke i Norge, og ble – som fiskeri – avsluttet i 1986 da de siste fangstene ble tatt. I 1999 tok “Gould Dollar” en fangst på 18 fisker, men i årene før og etter har det bare vært sporadiske observasjoner av størje sommerstid. På “Vestervon” antar man at så mye som 150 fisker kan ha vært sperret inne før de slapp fiskene ut av nota. I antall fisk må man helt tilbake til 1977 for å finne et tilsvarende storkast. Se evt. film fra størjefiske.

Over ser vi bilde av makrellstøja som “Vestervon” fikk ombord. Her er den hodekappet og sløyd. Med hode og innmat lå vekten på omlag 130 kg.

Så kan man håpe at størja igjen har funnet veien til Norskekysten på beitevandringen om sommeren og høsten. Makrellstørje er en svært kostbar art, og det er dette som også har ført til overfiske både i Middelhavet og i Atlanterhavet. Norge har også en kvote, selv om vi ikke har brukt denne til kommersielt fiske. Fangsten til “Vestervon” bærer imidlertid håp om at bestanden er i bedring og at makrellstørja igjen finner veien til Norge. Norge trenger ikke lenger bare å anse seg som nasjon med historisk tilknytning til størjefiske og bestanden av makrellstørje. De neste årene kan vi kanskje også slå i bordet med at vi igjen har sonetilhørighet til denne svært verdifulle arten. Les evt. i FiskeribladetFiskaren om saken.

Tusen takk til Øyvind Thistel på “Vestervon” for bildene i denne artikkelen.

Skriv en kommentar