Skarv med flatfisk-utfordring

Etter at et toggegarn var renset, ble småfisk og ufisk sluppet ut. Ei lita sandflyndre la seg pent på bunn etter et ufrivillig møte med toggegarnet. Den la seg på bunn inntil kaien for å samle krefter. 3 timer senere hadde en skarv tydeligvis dykket i samme område. Fangsten var den vesle flyndra.

Skarven hadde tydelige vansker med å få flyndra inn i nebbet. I flere minutter strevde den for å få flyndras diameter til å stemme med halsens vidde. Noen ganger kom flyndra seg løs, og skarven måtte dykke på nytt.

Et par sultne måker presset skarven og flyndra bort fra mitt synsfelt fra loftet, og dermed er det uvisst om skarven til slutt klarte å fordøye flyndra. Et interessant skue var det uansett.

Skriv en kommentar