Fisketurisme og yrkesfiske

I fiskeripressen leser man stadig om fiskere som ergrer seg over fisketurister som fisker opp fisken langs kysten. Samtidig leser vi om øy- og kystsamfunn som avfolkes som en følge av dårlig lønnsomhet i kystflåten, dyre kvoter og mangel på fiskemottak i nærområdene. Mange av dem som tidligere drev med fiske har nå gått over til utleie av rorbuer og turistfiske. Det er derfor litt besynderlig at fisketurisme møter hardest motstand fra sine egne sambygdinger og tidligere kollegaer; yrkesfiskerne. Ja, det er bevist at turistene fisker tonnevis av fisk når de er i Norge, men det er også bevist at denne næringen gir viktige inntekter for mange kystsamfunn. Er det da dårlig forvaltning av ressursene å la turistene få lov til å fiske? Gir det mindre avkastning enn om kysten og havet hadde vært forbeholdt yrkesfiskere og norske fritidsfiskere? Er det bare yrkesfiskerne som kan forvalte ressursene på en forsvalig måte? Neppe! Yrkesfiskerne står selv for store mengder sløseri og utkast av fisk, og dette representerer nok langt større kvantum enn det turistene tar opp fra havet. Du lurer kanskje på hvorfor jeg mener at norske yrkesfiskere driver med utkast av fisk? Jeg sier ikke at de gjør noe ulovlig, men i de fleste fiskerier blir store mengder fisk og andre marine arter kastet på sjøen eller drept under utøving av yrkesfiske. Tror du eksempelvis at en reketråler tar vare på alt som kommer inn i trålposen? Tror du at garnbåtene kan bruke all fisken som går i garna? Når en garnbåt mister garna, ligger spøkelsesgarna på havets bunn og fisker i årevis. Hvor mange tonn med god matfisk ligger ikke da på bunn og råtner som en konsekvens av dette? Selv under notfisket forekommer det (om enn ufrivillig) at fisk dør ned i store mengder. Dette vet alle som driver fiske eller som har fått være med på ett eller flere fiskerier. Jeg skal gladelig vedgå at jeg som fritidsfisker også har kastet på sjøen både ødelagt fisk og krabbe som er tatt i garn. Krabbe, som man kan få store mengder av i trollgarn, må jeg som regel “demontere” (drepe) for å få dem ut. Det er kanskje ikke så populært å snakke om, men slik er det. Før yrkesfiskere og norske fritidsfiskere retter for harde skyts mot dem som satser på fisketurisme og det turistene tar opp fra havet, bør vi kanskje først tenke over hvordan vi selv forvalter det vi er blitt tiltrodd samfunnet, både i form av muligheter som fritidsfiskere, og i form av kvoter og rettigheter for yrkesfiskerne.

Skriv en kommentar