Brislingen borte fra Hardangerfjorden

De siste årene har utviklingen av brislingfiske i Hardanger vært svært urovekkende. Kystbrisling var tidligere en viktig ressurs for store deler av kysten, og for fiskere og kystbønder var brislingfisket like selvsagt som våronna. Nå har brislingen forsvunnet fra mange større og mindre fjorder og fjordarmer. At det skjer tidvise variasjoner i mindre bestander i små fjordarmer og fjordsystem er ikke overraskende, men et sviktende fiske i Hardangerfjorden er langt mer urovekkende.

Frøybas på brislingfiske

I år ble det ikke noe brislingfiske i Hardanger. Kåre Grønsnes har fulgt brislingfisket gjennom mange år, og han forteller om dystre utsikter for bestanden. I sommer var “Hosøybuen” på prøvefiske, men resultatet av jakten var lite og ingenting. Noe yngel ble funnet innerst i Eidfjorden og Sørfjorden. Senere – i oktober – var “Frøybas” (bildet over) innom Hardangerfjorden, men den satte raskt kursen ut igjen. De foregående år har fisket foregått meget konsentrer (Ljones – Årsens i 2010 og Årsnes – Bjoa i 2011), mens store deler av fjorden har vært fri for Brisling. I 2012 ble det tatt en del småfallen brisling i Eidfjord sent på høsten. Grønsnes har selv ikke sett brislingsyner i år, og han finner ikke brisling i magesekken hos annen fisk. Med unntak av de små forekomstene av yngel som “Hosøybuen” (avbildet nedenfor) kom over, er det altså helt svart når det gjelder brisling.

I årene forut har også Havforskningsinstituttet observert en klar nedgang i forekomsten av brisling i Hardangerfjorden. Økosystemtoktet i Hardangerfjorden i 2010 viste en dramatisk nedgang i beregnet tetthet av brisling i fjorden sammenlignet med bare to år tidligere – som var et overraskende godt år. Her på Kystbloggen bidro Kåre Grønsnes da med denne rapporten fra fiske.

Brislingfiske med Hosøybuen 2013
Utsiktene etter de tre siste årene blir ikke bedre av at makrellbestanden er ekstremt stor. Grønsnes forteller at det fiskes makrell i fjorden fra mars til november, og mye tyder på at en egen stamme har etablert seg i Hardangerfjorden. Fjordmakrell er ikke uvanlig eller noe nytt fenomen, men når den opptrer i så store mengder som de siste årene, skal det lite fantasi til for å forstå at brislingyngel lett blir en del av menyen. En brislingbestand (eller rettere sagt en komponent av brislingbestanden) som lider av en kollaps i fiske, blir således et lett bytte for et økende antall predatorer. Veien fra en fiskerikollaps til en bestandskollaps kan derfor være meget kort. Kanskje vi allerede har sett slutten på et fjordfiske med en lang tradisjon i Hardanger.

Skriv en kommentar