28 ønsker å fiske makrellstørje i 2014

Hele 28 fartøy har meldt sin interesse for størjefiske i 2014 (se sak fra fiskeridirektoratet og last evt. ned liste over søkere). Norges kvote er bare drøye 30 tonn (en knapp tredel av det største størjekastet i Norge), og dermed åpner fiskeridirektoratet for at kun ett fartøy får delta. På fartøyet skal det også være plass til forskning (biologiske prøver) og en observatør fra ICCAT.

Siste kommersielle fangst av størje i Norge ble tatt i 1986, med unntak av en fangst på 18 fisk tatt av “Gould Dollar” i 1999. I fjor ble det imidlertid tatt et utilsiktet storkast på makrellstørje, noe som bekreftet tilstedeværelsen av makrellstørje utenfor kysten. I tillegg ble det gjort flere observasjoner, og bilder av størje som beiter  i overflaten har også vært vist her på Kystbloggen.

Selv om Norge tidligere var en stor størjenasjon, har vi mye å lære om fangstbehandling og logistikk for å imøtekomme dagens marked.  Det er da bare å krysse fingrene for at størja også i år finner veien nord til vår kyst. Vi går et spennende år i møte, og kanskje 2014 blir starten på et nytt størjeeventyr i Norge. Eventyrlig var det i alle fall for snart 50 år siden da filmen nedenfor ble tatt opp.

Skriv en kommentar