Ingen sild på Karmøyfeltet

Selv om flere båter har hatt garn ute, er det bare tatt småfangster på mellom 10 og 70 sild. Kanskje sildeinnsiget blåste bort i 2014? De få dagene med arbeidsvær ble det sett et par “dotter”, men disse gikk ikke i garna. Litt hvitfisk tas lengre vest, så det kan også hende at silda var litt dypere dette året. Det kan også tenkes at det store innsiget uteble dette året på grunn av sildas lange vandringsdistanse fra overvintringsområdene. I Vedavågen er det imidlertid tatt mange fine fangster, men denne silda tilhører antakelig en egen bestand av vårgytende sild som årlig trekker inn til kysten i områdene mellom Visnes og Vedavågen. Bildet nedenfor viser sildegarn (med silderisp) på kai i Vedavågen.

Sildegarn i Vedavågen

Sildegarn i Vedavågen

Skriv en kommentar