Fiske med toggegarn – en liten film

Etter gode fangster med toggegarn, ble et lite kamera tatt med på sjøen. Garnet var satt på sandbunn, med håp om storfangst. Vel, en del flyndrer ble det selv om bare to slettvar ble tatt med til lands. De øvrige fiskene ble sluppet ut grunnet kresent minstemål på en del arter. Toggegarn er et skånsomt redskap, og som oftest bli all fisk tatt ut av garnet levende – og levedyktig. Garnet på videoen var satt ved Sævelandsvik (Karmøy).

 

Skriv en kommentar