Årets første stripet pelamide (bonito) på Vestlandet

I slutten av juli meldte Fremover at det ble tatt to eksemplarer av stripet pelamide i Evenes. Disse ble tatt på garn som var tiltenkt fangst av sild og makrell til agn. Evenes er dermed den nordligste lokaliteten for fangst av stripet pelamide.

21 august får Øyvind Tangen (HI) melding om en størjelignende fisk fra et makrellkast. Det var “Hosøybuen”(avbildet nederst)  som hadde kastet om natta, og blant makrellen i nota ble det observert noe som var litt større enn resten av fangsten. Det lyktes mannskapet å få ut den største fisken, og den viste seg å være en stripet pelamide (bonito). Fisken veide 2,83 kg og ble fanget i Fensfjorden. Det er også tatt biologiske prøver av fisken som er avbildet nedenfor. Foto: Øyvind Tangen

bonito 2014

Stripet pelamide som bifangst under makrellfiske er ikke noe nytt. Høsten 2010 ble flere hundre stripet pelamide tatt i en rekke makrellkast, og noen av disse ble overlevert til Havforskningsinstituttet for biologiske prøver.

hosoybuen

Dårlig vær har preget Vestlandet de siste ukene, men det blir spennende å følge med om det blir tatt flere bonito på Vestlandet og om det blir vær til å starte fiske etter makrellstørje.

Skriv en kommentar