Månefisk – en sjelden gjest langs kysten

Det finnes ikke fisk på månen, men vi har en fisk som ligner på en måne. Månefisken (Mola mola) eller klumpfisken, er en art med helt unike særtrekk. Det kan se ut som om kroppen ender like bak hodet, etter ryggfinnen. Den runde kroppen med den tykke og læraktige huden, gjør at fisken ligner en liten planet, spesielt når den ligger i overflaten og reflekterer sollyset. På engelsk går den under navnet “sunfish”.

Selv om arten trives best lengre sør, både i temperert og tropisk farvann, hender det at månefisken tar en tur langs Norskekysten. Den er faktisk funnet helt nord til kysten av Finnmark. Denne fisken kan bli meget stor. Til tross for sin butte kropp, kan den bli over 3 meter lang og veier da omlag 2 tonn. Månefisken blir dermed den tyngste benfisken i havet, og blir cirka like høy som den er lang.

Månefisken er ikke av kommersiell interesse i Europa, og der er det heller ikke lov å omsette fisken. Dette forbudet kom på bakgrunn av at bestanden er liten og sårbar. I Japan og Taiwan er fisken ansett som en delikatesse.

Månefisken er lett å få øye på ettersom den gjerne svømmer i overflaten på jakt etter plankton, yngel og smådyr. På sin jakt etter føde kan den gå ned til over 350 meters dyp. Nedenfor ser du et bilde av en månefisk som ble funnet utenfor Vestlandet i 1968. Fisken var nesten livløs da den ble halt om bord. Bildet er utlånt av Oddvar og Kjell Hausken.

Månefisk (Mola mola) utenfor Vestlandet.

Denne artikkelen har 2 comments så langt!

  1. Haien kommer.. - Kystbloggen says —

    […] er nå to år siden det ble tatt en sverdfisken som på garn på Nord-Møre, og vi har hørt om månefisk, muller og andre arter som gjester våre farvann sommerstid. Noen ganger klarer også havskilpadder […]

  2. Fikk månefisk i brislingnot - Kystbloggen says —

    […] Det hender år om annet at det blir funnet månefisk i norske farvann, men dette er ikke vanlig. På siste bilde ser vi godt de flotte  fargene på fisken. Her på Kystbloggen kan du også lese en annen historie om månefisk i Norge. […]

Skriv en kommentar