Sildefiske på 1960-tallet

Ingen visste hva som kom. De fleste trodde at havets ressurser var ubegrenset. Det var vel ikke mulig å utrydde silda – havets sølv? I dag vet vi at vi klarte å overbeskatte den norske vårgytende silda i den grad at bestanden kollapset. Uvitende om hva som ventet, fortsatte sildefiske for fult i siste halvdel av 1960-tallet. Fisket ble drevet med både not og garn, og den teknologiske utviklingen hadde gjort fiskerne mer effektive. Lite visste man om at dette – for mange – var de siste år på sildefiske. Nedenfor vises noen bilder fra fiske i disse siste årene før bestanden av NVG-sild kollapset.

Finn på sildefeltet. Markøy i bakgrunnen. Foto: Ø. Tangen

På feltet i 1966. “Finn” fra Fedje var blant de mange fartøy som årlig fisket med garn på Møre. I bakgrunnen skimtes “Markøy”.

Garnflåten i havn i Kristiansund. Foto: Ø.Tangen

Garnbåter i Kristiansund i 1966. Fra venstre ser vi “Norsøysund” og “Finn”; begge fra Fedje. Tredje båt kan være fra Karmøy. På feltet hadde også notbåtene sitt å gjøre. Ringnot og asdic var kommet for å bli.

Ringnotfiske på Møre. Foto: Ø. Tangen

Lastet med sild. Notbåter i Kristiansund. Foto: Ø. Tangen

Notfanget sild. “Follabuen” med flere ligger lastet i Kristiansund.

Kristiansund 1966. Foto: Ø. Tangen

Motiv fra Kristiansund i 1966. Nedenfor ser vi “Norjerv” med sildekast samme år.

Sildekast. Foto: Odd Haugetun

I 1967 fortsatte fisket. Silda inntok gytefeltene selv om bestanden var i alvorlige vansker. Nedenfor ser vi motiv fra garnfiske. Først fra “Fiskholm”, og deretter to bilder fra “Mary-Ann” av Torvastad. Foto utlånt av Kjell og Oddvar Hausken.

Fiskholmen drar garn i 1967. Foto: Kjell og Oddvar Hausken

Hard arbeid med sildegarn. Foto: Kjell og Oddvar Hausken

Sildefangst på garn. Foto: Kjell og Oddvar Hausken

Havets sølv.

Denne artikkelen har 4 comments så langt!

 1. Molnes says —

  Hei.
  Har du noen bilder av fiskere fra 1900-1940?
  Trenger bildene til en skole oppgave.

  svar på mail :lagab87@hotmail.com

  på forhand takk

 2. Kystbloggen says —

  Beklager. Det finnes jo mange bilder på museer og i en del samlinger, men det jeg måtte ha liggende er ikke bilder jeg har rettighet til å levere fra meg. På lokale museer har jeg sett mye, og disse låner vanligvis villig ut bilder til skolearbeidl

 3. Kristian says —

  Det var jo overfiske på sild på denne tiden… er det er nøyaktig tall på hvor mye som ble fisket på det værste!?

 4. kjell brun says —

  jeg var med på follabuen de vinteren,bildet
  er tatt i kristiansund

Skriv en kommentar