Størjefiske på 1960-tallet – historiske bilder

Størjefiske var viktig for mange fiskere, og her følger noen bilder tatt av Oddvar og Kjell Hausken. Bildene er fra perioden 1967 – 1968. Først to bilder av båter på størjefeltet: “Fremad II” med størje i nota, og “Borgøybuen” som hiver opp størjer.

Størjekast

Størje heises om bord.

Størjefiske var et helt unikt fiskeri i Norge der man jaktet på fisker (tunfisk) som veide flere hundre kilo. To fartøy jobbet sammen i dette fiskeriet; notbåt og følgefartøy. Begge båtene på bildene nedenfor hørte hjemme på Torvastad på Karmøy. På første bilde er nota ombord i “Alkana” og “Mary Ann” er følgefartøy. Etter timer med speiding på feltet, blir middagsmat gitt over til mannskapet på følgefartøyet.

Middagen er servert.

Året etter ble nota plassert om bord i “Mary Ann”, og “Alkana” (som vi ser i bakgrunnen på bildet under) overtok rollen som følgefartøy.

Størjenota hales ombord i Mary Ann.

Nota er satt og hales inn.

På størjefeltet blir det sett fisk. Nota settes og hales inn. Fiskene stroppes rundt sporen og heises om bord.

Andor Sletten bløgger størje

Størjekast

En og en heises de store fiskene om bord i “Mary Ann”. Man ser øksa på dekk. Størjene bløgges på båtripa (se blod i vannet) før de geleides ned i lasterommet.

Størje heises om bord.

Vel til lands med fangsten, var arbeidsdagen langt fra over. Flere notlag valgte å sløye fisken selv, og da måtte man ta natten til hjelp. På bildet under fra venstre: Oddvar, Gerhard, Harald, Arne (alle Hausken) og Guttorm Klovning.

Sløying av størje.

Lange dager og netter på størjefiske

Med øks og store kniver arbeidet man gjerne hele natta for å sløye de store fiskene. Man måtte smi mens jernet var varmt. Når fisken var levert til føringbåt, bar det ut igjen på havet – man visste aldri hva dagen ville bringe. Mer om størjefiske og andre fiskeri med “Alkana” og “Mary Ann”, kan du lese om på denne siden. Siste bilde viser fra venstre; Knut P. og Kjell Hausken.

Jobben er gjort, og en nye dag begynner.

Skriv en kommentar