Norges største størjekast – historien og bilder

Det er mange år siden nå, men også i fiskeriene noteres det rekorder. Rekorden som omfatter største notkast etter makrellstørje, i antall tonn, innehas av karmøybåten “Salvøy”. Denne rekorden ble satt i 1967, og den vil stå seg lenge – kanskje for all tid.

9. september 1967.

Datoen var 9. september, og det var ikke uvanlig at størjene samlet seg senhøstes. Mange mindre stimer søkte sammen før de skulle forlate kysten. En stor stim vest av Brandasund hadde tiltrukket seg et par notlag. Stimen ble borte, men viste seg så i overflaten. Ombord på “Salvøy” fikk man øye på finnene som brøt overflaten. Basen – Peder Kristoffersen – gav ordre om å la nota gå ut. Det ble snart klart at nota var full av fisk. Lettbåtene holdt nota godt ute for å hindre at størjene gikk løs på notveggen. De store fiskene lagde bråttsjøer i kastet, og mannskapet forstod at dette ikke var mulig å berge alene. Mange av de øvrige notlagene hadde forlatt området, men “Fremad II” hadde fått med seg ropet om hjelp over radiotelefonen.

På “Salvøy” våget de ikke å ta inn mer not. Fikk størja for liten plass, ville den renne rett på – og gjennom – notveggen. Mange størjer hektet seg fast i nota, og døde av surstoffmangel. Da “Fremad II” ankom, var det like før nota kollapset på grunn av tyngden. Lettbåtene til “Fremad II” kom raskt til unnsetning, og nota ble holdt ute i en vid sirkel. Det var ikke mulig å ta inn mer not; vinsjen klarte ikke mer. Mannskapet på “Fremad II” satt på ytterligere 70-80 blåser rundt nota for å holde den oppe. Vekta i nota bekymret skipper og bas. En av lettbåtene til “Fremad II” gikk da inn i selve kastet. Der begynte de å pike opp død fisk for å lette vekta.

Fiskenen ble heist ombord i “Salvøy” mens andre lettbåter holdt nota ute. Etter at 100 fisker var tatt opp (nesten 25 tonn), lettet vekten på kastet så pass at man fikk tatt inn mer not. “Fremad II” la seg da på siden av “Salvøy” og fikk 150 makrellstørjer om bord. Fiskene ble fraktet til Bremnes før “Fremad II” gikk tilbake til “Salvøy” og fikk ny last. Hele tiden slepte følgefartøyet “Von” på “Salvøy” (se i venstre bildekant på øverste bilde).

Det som da var igjen i nota, ble slept inn til Øklandsvåg. Slik klarte to notlag med sine følgefartøy og lettbåter å berge kjempekastet. Bare en fisk gikk over nota. Opptellingen viste 435 størjer som tilsammen veide 108.735 kg. “Fremad II” fikk 25 % av fangsten som takk for hjelpen med å berge det største støjekastet i Norge.

Størje hives opp av nota. Foto: Olav Ovesen

Skriv en kommentar