Glimt fra størjefiske – Del 6

Mange rogalendinger deltok på størjefisket, og noen valgte å satse på dette – etter hvert så usikre fiskeriet – også på 1970-tallet. Fra Ryfylke deltok flere notbruk , og “Boholmen” fra Tysvær var ett av disse. Første bilde viser båten etter at 11 fisker er tatt ut av nota i 1977; den eneste fangsten til “Boholmen” dette året.

Boholmen. Foto: Marton Hettervik

Størje i vinsjen på Boholmen. Foto: Marton Hettervik

Over ser du en av 11 fisker tatt av “Boholmen” i 1977. Store fisker på over 300 kg. gjorde at man ikke trengte så mange størjer før fisket gav avkastning.

Beste år for “Boholmen” – og for de fleste andre størjebåter på 1970-tallet – var 1975-sesongen. Nedenfor vises to bilder fra dette året. Først størje som hives om bord.

Boholmen 1975. Foto: Marton Hettervik

Brandasund har en strategisk beliggenhet til størjefeltene og har alltid vært et sted der størje blir lagt på land til sløying og levering. Dette gjelder også en fangst av “Boholmen” i 1975, vist nedenfor. Alle bilder på denne siden er utlånt av Marton Hettervik.
Brandasund. Foto: Marton Hettervik

Flere glimt fra størjefiske på Kystbloggen:

Del 1, som viser bilder av “Flid” og sløyefartøyet “Finn” i 1971
Del 2
, som viser “Vågly” med fangst i 1970 og 1971
Del 3
, som viser bilder av “Frøyabuen” i 1971
Del 4 som viser “Nystrand” i fiske på slutten av 1960-tallet
Del 5 som omhandler “Toftøysund” og bilder fra 1980.

Skriv en kommentar