Sildefiske i 1956 – garnfiske på Møre

Silda har alltid vært viktig for Norge, og for mange fiskere har fiske etter norsk vårgytende sild (NVG-sild) vært avgjørende for å kunne livnære seg av fiske. 1950-tallet var på mange måter gullalderen i norsk sildefiske. Enkelte år ble det tatt over 1 million tonn NVG-sild, og 1956 var toppåret. Silda ble tatt med både not og garn, og den teknologiske utviklingen gjorde silda til et stadig lettere bytte.

Nedenfor ser du tre bilder av kutteren “Mauranger” fra Moster. Mange slike fartøy ble brukt til fraktefart i store deler av året. Når vinter- og vårsildefisket stod for døren, ble de fleste fartøy engasjert eller utleid til å delta i sildefiske. Veien fra hav til bord krevde logistikk, og båter ble brukt til mange av oppgavene.

Garnfiske etter sild.

En fin dag på feltet. Snø, vind, slingring og kulde var en naturlig del av arbeidsdagen. Alt ubehag ble overskygget av den avgjørende verdien silda representerte for den enkelte familie.

Fulle sildegarn.

Fulle garn dag etter dag – en økonomisk lettelse for alle om bord.

Haling av garn.

En stor kutter hadde gjerne et mannskap på 10 til dette tunge og arbeidskrevende fiskeriet. Garna får hjelp over rullen, og silda ristes ut av maskene. Silda gav arbeid og var visselig havets sølv. Slik fortsatte sildefiske frem til langt ut på 1960-tallet, men senere måtte man ta konsekvensene av det alt for intensive fisket.

Skriv en kommentar