Brislingfiske på Østlandet – Ansjosbrisling

Brislingfiske foregår ikke bare i fjordene på Vestlandet. Også i Oslofjorden har det vært et godt brislingfisket de siste årene. Fangstene består da først og fremst av stor, eldre brisling, gjerne omtalt som ansjosbrisling. Dette fisket foregår senhøstes og tidlig vinter.

Bildene på denne siden omfatter notbåtene “Risholm” (foto: fiskeri.no) og “Hovda” (foto: Dag Andre Gunvaldsen) som holder lag under fiske. Det er Dag Andre Gunvaldsen som har tatt bildene du ser nedenfor.

Brisling tatt i not.

“Hovda” med et fint kast på omlag 50 tonn ansjosbrisling. “Hovda” og “Risholm” driver samfiske og nedefor blir låssatt brisling tatt om bord i “Hovda”.

Låssatt brisling
Brisling har stått i lås (merd), og posen hales inn for å samle fisken.

Risholm og brisling

De to båtene har ansjosbrislingen mellom seg, og ei pumpe er sluppet ned i posen.

Opptak av låssatt ansjosbrisling

Fisk pumpes ombord i “Hovda” mens den gjenværende brislingen blir holdt samlet ved at “Risholm” haler inn mer av notposen. Slik er altså starten på det som gjerne ender opp som juleansjos i mange hjem.

Brisling eller ansjosbrisling

Skriv en kommentar