Bestefar og blekkspruten

Blekksprut er ikke noe man vanligvis får på kroken langs kysten. Selv om akkar er en vanlig art som kan søke inn mot land, ser vi sjelden større arter. Det er imidlertid mye rart som skjuler seg i dypet, og en sjelden gang får vi et glimt av de store blekksprutene.

Storebåten til bestefar.

Min bestefar arbeidet som fisker hele sitt liv, og i 1920-årene gikk tre kamerater sammen om å kjøpe en motorbåt, også kalt en storebåt. Denne gikk helst under navnet; GinaLinaBertina – etter de tre redernes mødre.

En gang på 1930-tallet var bestefar ute og dro liner. Han var alene i båten, og var ikke forberedt på fangsten. Etter hvert som krokene kom opp av havet, skimtet han en ukjent skapning som steg opp fra dypet. Da det merkelige dyret brøt overflaten, kom noen lange og tykke fangarmer opp langs båtripa. Armene slynget seg oppover – og var på vei om bord i båten.

Min sindige bestefar var nær panikk. Han slapp lina og tok frem kniven. De lange fangarmene ble dyttet og stukket, og forsynet på lina ble skåret av. Etter noen hektiske sekunder var beistet tilbake i havet. Bestefar fortalte ikke om denne episoden før lenge etterpå. Kanskje han ikke ville bli trodd? Mye av det han opplevde på havet av farer og dramatikk, ble klokelig holdt skjult for dem som satt hjemme.

Store blekkspruter er fremdeles et sjeldent syn i våre farvann, men det hender at de havner i trålen på store dyp. Nedenfor ser du et bilde av en stor blekksprut (av ukjent art) som ble tatt i kolmuletrål vest av Irland i 2004. Kanskje det var en slik skapning som satte en støkk i bestefar?

Blekksprut tatt i trål. Foto: Øyvind Tangen

Skriv en kommentar