Oljeutslipp og fisk – blir det ufarliggjort?

Oljeinstallasjon i Nordsjøen. Foto: Kystbloggen

Onsdag 12. desember 2007 kl 10.00 ble det sluppet ut ca. 4.000 kubikkmeter råolje under bøyelasting av tankskipet Navion Britannica ved Statfjord A i Nordsjøen. Detbatten som fulgte var knallhard mot oljeindustrien, og fanden ble malt på veggen av miljøbevegelsen. Det som helt innlysende var en katastrofe ble også brukt for det den var verdt i kampen mot å hindre oljevirksomhet i nord. Vi har alle sett bilder fra oljesøl langs kysten og hvilke konsekvenser dette kan få.

Etter noen dager med debattprogrammer stilnet saken hen. Uvær i området gjorde det vanskelig å samle opp oljen, men samtidig ble oljen pisket opp og gikk omsider i oppløsning. Også vindretningen var avgjørende for at oljeutslippet “bare gikk over”. Forskningsfartøyet Johan Hjort var da på sildetokt, og avsluttet toktet ved å foreta trålhal i utslippsområdet (se bilde nedenfor).

Trålhal i Nordsjøen. Foto: Kystbloggen

Fangsten bestod av flott og tilsynelatende kjernesunn torsk, sei, lange, lyr m.m. Det var ingen synlige tegn på at fisken hadde tatt skade av oljeutslippet. Prøver ble sendt til analyse, men resultatene er ennå ikke klare.

Dersom man ikke kan påvis noen negativ effekt på det marine liv og miljø etter et slik uljeutslipp, hvordan vil det da påvirke debatten omkring oljeboring i nord? Hva med Vestfjorden – et område der torskefiske har vært livsgrunnlaget i mange hundre år, og der silda har overvintret frem til for et par år tilbake. På gytefeltene og nordover driver fiskelarvene i de øvre vannmasser langs Norskekysten. Særlig i perioden mars-juni er fiskebestandene sårbare med hensyn til gyting og larvedrift. I tillegg har sjøpattedyr, sjøfugl og folk vært avhengig av det havet gir.

Hvis man kan konkludere med at norgeshistoriens nest største oljeutslipp ikke var til skade for naturen, kan denne episoden – bevisst eller ubevisst – være med på å ufarliggjøre oljeutvinning i nord!

Skriv en kommentar