Største størjekast i antall fisk – “Nordsolund”

Nordsolund

I den tid størjefiske var et fiskeri i Norge fikk “Salvøy” rekorden for største fangst av makrellstørje i antall tonn. Rekorden for største kast i antall fisk ble tatt allerede i 1950 av en båt fra Sogn og Fjordane.

Bjarne og Einar Færøy var blant pionerene under størjefiske på Vestlandet. I 1950 stilte de med størjenot til dette nye fiskeriet. Nota kostet 36.088 kroner og var 200 favner lang. Den store nota fikk plass foran styrehuset, og båten satte kurs mot Helgelandskysten 18. juni. Uten å finne fisk satte de kursen sørover. Først 31. juli fikk de sin første fangst på 120 fisker.

4. august lå “Nordsolund” i Hellefjorden der flere mindre fartøy fisket størje med harpungevær. Store mengder av vill størje raste rundt i fjorden. Først ble det gjort et bomkast, og deretter et kast som gav 10 fisker.

Nordsolund med størjekast

Utover kvelden samlet fisken seg i store flak. Kl. 17.00 gikk nota ut, og en enorm stim av makrellstørjer ble omringet. Bjarne Færøy antok at det var omlag 1300 fisker i nota. Slike mengder størje var umulig å berge med datidens redskap. Flere fartøy kom til for å assistere. Mange fisker gikk rett gjennom nota, men mye fisk lå igjen. Hellefjorden ble en travel arena, og arbeidet med kastet varte til kl. 3 om natta. “Nordsolund” var bare 53 fot lang, og med den store nota ombord hadde den ikke kapasitet til å føre mengder av fisk til lands. I løpet av kvelden og natta ble syv fartøy lastet med størje fra kastet, og resultatet ble 748 fisker. Fisken var heller liten, og det er anslått en snittvekt på 70 kg. Selv om totalvekta ikke ble så stor, skulle rekorden i antall fisk holdt seg – kanskje for all tid.

Nordsolund med størjekast.

Storkastet gav nota hard medfart, og mannskapet brukte de to neste dagene på bøting. Alle bilder er utlånt av Hanna Færøy. Mer om størjefiske på Kystbloggen finner du her.

Skriv en kommentar