Svensk “tonfisk” – Størjefiske i Sverige

Her på Kystbloggen finnes mange innlegg som omhandler det norske fiske etter størje/tunfisk. Fra gytefeltene i Middelhavet kom størja nord til Nordsjøen på jakt etter føde. Noe fisk fant også veien sørøstover til Skagerrak, og derfra videre østover til Kattegat og også inn til Bottenvika.

I Oslofisken var det småstørja som regjerte, men i områdene østover langt svenskekysten var det ofte stor fisk. Der avstanden mellom Sverige og Danmark er kortest, ved Øresund, var størja en årviss gjest. Både i Danmark og Sverige var det et begrenset yrkesfiske etter størje og dette kan spores tilbake til perioden rundt Den Første Verdenskrig.

Første gang vi finner størje i den svenske statistikken, er i 1937 da 17 tonn står oppført. I 1942 ble et usedvanlig godt år der hele 2068 tonn ble tatt. Ellers lå fangstene på mellom 150 og 600 tonn frem til 1952. Deretter ble fangstene adskillig lavere. Siste år med størjefanst i Svergie er – ifølge statistikken – i 1962 da 15 tonn ble fisket.

Sportsfiske etter tunfisk ble en suksess både i Danmark og Sverige. Størjefiske med stang ble en ettertraktet aktivitet, og da særlig for overklassen. Fisken var gjenomgående stor, og fiskekonkurranser ble avholdt årlig fra c.a 1939 frem til 1954. Ifølge nettstedet outdoor.se er det den danske sportsfiskeren Knud Kyvsgaard som innehar den Skandinaviske rekorden for størje/tunfisk. I 1950 tok han ei størje på 372 kg.

Om fiskekonkurransen tok slutt, så fortsatte man å fiske størje – både med stang og snøre til et stykke ut på 1960-tallet.

Fangst av tonfisk i Sverige

I A. C. Hardy sin svenske utgave av boka “Seafood Ships”, blir størjefiske fra flere verdenshjørner belyst. I boka finnes blant annet bildet over, som er tatt i 1947. Vi ser der en stolt sportsfisker som har tatt ei størje på godt over 150 kg. Fisken ble tatt i Øresund. Fotograf ukjent.

Skriv en kommentar