Trollkrabbe – kunne vært gjenstand for fiske.

I 1975 ble det gennomført et forskningsprosjekt med fokus på teinefangst av trollkrabbe og reker. I rapporten heter det at: “Bakgrunnen for å starte opp fangst av trollkrabbe (Lithodes maja) med teiner er de meget lovende resultater som er høstet på østkysten av Canada og Alaska med de nærstående artene “King Crab (Paralithodes sp.) og “Queen Crab” (Chionoecetes sp.). Trollkrabben er på omtrent samme størrelse eler noe mindre enn sine slektninger i NV-Atlanteren. Den er dessuten en ubeskattet ressurs i våre farvan..” (Bildet nedenfor viser en svært liten trollkrabbe tatt i krepseteine i Rogaland).

Trollkrabbe. Foto: fiskeri.no

Samtidig med trollkrabbeforsøkene, skulle man også prøve å fiske dypvannsreker i teiner. Forsøkene ble gjort i Sørfjorden og Herdlafjorden med M/S Marina i desember 1975. Det ble brukt to typer teiner; en konisk formet trollkrabbeteine og en rektangulært formet reketeine. Forsøk med agn omfattet makrell, sild, briling og reker. Trollkrabbeteinene ble satt i bakkekanten fra 50-400 meters dyp.

Resultatet av forsøkene vise at fangstraten for begge artene (trollkrabbe og reke) var for lav til kommersiell drift. I begge typer teine fikk man fangst av også andre arter: trollhummer (bilde nedenfor) og sjøkreps.

Trollhummer. Foto: fiskeri.no

Beste rekefangst ble gjort i ei trollkrabbeteiner der man talte 67 reker. Trollkrabbe ble bare tatt i trollkrabbeteiner, og da med opptil 6 trollkrabber i ei enkelt teine. I disse teinene var det også bifangst av fisk; da opptil to brosmer per teine.

Forsøkene i 1975 viste seg ikke regningssvarende for kommersiell drift, men mye er forandret siden den gang. Bifangsten (sjøkreps) er blitt en godt betalt art og trollhummeren kan også bli en salgbar art i fremtiden – og den egner seg godt til å lage skalldyrkraft.

Man kan nok finne gode felter for trollkrabbe langs kysten, og garnfiskere i Rogaland får ofte trollkrabbe i garna. Trollkrabben kunne kanskje ha representert en kommersiell verdi for kysten, men etter 1975 har vi fått en ny art som klart konkurrerer ut trollkrabben når det gjelder tilgjengelighet, tetthet, størresle, vekt og pris; kongekrabben.

kongekrabbe. Foto: fiskeri.no

Denne artikkelen har 2 comments så langt!

  1. Thomas L says —

    En naiv nordlending som meg ble meget overraska når jeg fikk trollkrabber i Aurlandsfjorden. Trodde først at kongekrabben hadde spredd seg ekstremt raskt 😉

    En meget smakfull krabbe er den i allefall!

  2. Kystbloggen says —

    Har nå også lagt ut ei slags oppskrift på trollkrabbe på fiskeri.no.

Skriv en kommentar