Laksestørje – en fargerik og sjelden gjest

Noen fisker blir bare sjelden observert utenfor Norskekysten. Spesielt gjelder dette arter som lever på dypt vann. Laksestørje (Lampris guttatus) er en av disse. I likhet med månefisken har laksestørja en høy og kort kropp. Den kan oppnå en vekt på opp mot 200 kg., men eksemplarer over 50 kg. er sjeldne.

Laksestørja lever hovedsakelig i varme deler av de store verdenshav, men flere eksemplar er tatt i den nordlige delen av Atlanterhavet. Man vet lite om hvordan den lever, men den er tatt på dyp ned til 370 meter. I deler av verden er den også en populær fisk for sportfiskere.

Nedenfor ser du et bilde av ei laksestørje som ble tatt i trål av nordsjøtråleren “Arizona”. Bildet er tatt av Arild Horn.

Laksestørje (Lampris guttatus) tatt i trål. Foto: Arlid Horn

Skriv en kommentar