Sjøkrepsfisket med teiner i fjorder

Det har vært skrevet om fiske etter sjøkreps tidligere på Kystbloggen, og her blir det litt mer. Krepsefelt finnes mange steder langs kysten og i fjordene, og bildene på denne siden viser en mindre, åpen båt som driver fiske i smult farvann. Område blir selvsagt ikke avslørt, hverken i tekst eller bilder.

Sjøkreps i teine. Foto: Tor-Stein Løvås

Krepseteinene er lette, og dette gjør det overkommelig både å transportere dem og å arbeide med dem. Som vist på bildet over har denne teina to runde kalver; en på hver av kortsidene. Man kan imidlertid ikke regne med å få like god fangst i hver teine.

Sjøkrepsfiske. Foto: Thor-Stein Løvås

Tre sjøkreps i en teine regnes som god fangst. Her ser vi også hvordan kalvene er plassert innover i teina. Den hvite boksen nederst i bildet, blir brukt til agn (se også neste bilde).

Agnboks i krepseteine. Foto: Thor-Stein Løvås

Når man driver fiske etter sjøkreps er det vanlig å plassere agnet i en boks. Denne er perforert (gjennomhullet) slik at duften siver ut. På den måten blir agnet liggende lenge uten å bli spist opp av sjøkreps og andre dyr som inntar teina. Helt til venstre (på gulvet) ser vi en liten trollhummer. Disse er normal bifangst og kan også spises eller lages kraft på. Siste bilde virker forlokkende (og sultfremkallende) på de fleste fritidsfiskere. Der ser vi resultatet etter at krepseteinene er halt og tømt. Alle bilder: Thor-Stein Løvås.

Fangst av sjøkreps. Foto:

Denne artikkelen har 8 comments så langt!

 1. Harald says —

  Kunne godt ha tatt meg av den fangsten. Fins ikkje betre sjømat! Lurte litt på kor djupt teinene står?

 2. Rune says —

  ja kor djupt har du teinene? og kva agnar du dei med?

 3. Kystbloggen says —

  Hei Rune!
  Bildene over er det ikke jeg som har tatt. Har vært med på søjkrepsfiske. Da satte vi teinene på ca. 100 meters dyp. Vet at noen også får den på 60 meters dyp i Oslofjorden. Det kommer nok an på bunnforholdene som må være slik at krepsen kan grave ganger. Mye kan brukes som agn, men det er viktig at det lukter. Se også:
  http://www.webinntekt.com/blogg/?p=11
  ..og kommentarene

 4. Biggis says —

  Hvordan oppbevare levende kreps? På samme måte som hummer ??

 5. Kystbloggen says —

  Har aldri prøvd, men du kan sikkert ha den i vann ombord og så ta dem over i ei sanketeine. Har hørt at sjøkrepsen svekker synet etter å ha vært tatt opp av havet, men tør ikke si om dette er vitenskapelig bevist. Vil likevel tro at den klarer seg noen dager i ei sanketeine på grunt vann. Dersom du prøver, så gi gjerne tilbakemelding om resultatet.

 6. rognkjeksen says —

  Har ett saltvannsakvarium på terrassen. Pumper opp sjøvann fra 7-8 meters dyp. Har hatt sjøkreps som har levd i akvariet i flere måneder uten problem,men da i den kalde årstiden fra februar til mai.
  Ser for meg det er vanskeligere midt på sommeren,da temperaturforskjellene fra 100m til 7m er større.

 7. II says —

  har sett i en fiskebutikk at de oppbevarer levende kreps på fat, dvs. halvdøde, er dette tillatt??

 8. Kystbloggen says —

  Godt spørsmål, men det er nok både lovlig og ønskelig. Her er det jo likevel et dilemma mellom hva som er krepsens beste og hva som er selgers/forbrukers beste. Sjøkreps, hummer og krabbe er jo arter som helst skal slaktes ved tilberedning (som eksempelvis legges levende i kokende vann). Veien fra havet til kjøkkenet vil uansett ikke være optimal for skalldyr.

Skriv en kommentar