Eremittkreps – avhengig av snegler

For halvannet år siden var jeg ombord i en båt som fisket sjøkreps med teiner. Både fangst og bifangst ble fotografert. Fiskeren tok en stor snegl ut av teina og la den klar til kameraet mitt. Plutselig gjorde sneglen en brå bevegelse, og det ble snart klart at det ikke var noen snegl i det store sneglehuset.

Eremittkreps. Foto: Kystbloggen

Selv hadde jeg bare sett eremittkreps i mindre utgaver; da med strandsnegl som bolig. Denne karen var imidlertid langt større, og det slo meg at eremittkreps (Eupagurus bernhardus) av litt størrelse antakelig søker større dyp.

Stor eremittkreps. Foto: Kystbloggen

Denne arten lever et merkelig liv. Når man ser på bildet over, er det bemekelsesverdig hvordan hele krepsen kan få plass i sneglehuset? Eremittkrepsen er helt avhengig av døde snegler for at den skal leve, og arten er fulkomment tilpasset et liv i et tomt sneglehus. Når eremittkrepsen finner et større og bedre hus, tar det bare et par sekunder å skifte. Uten beskyttelsen fra huset, er krepsen meget sårbar.

Skriv en kommentar