Krinakrabbe – et merkelig krepsdyr

Det finnes en rekke krepsdyr langs Norskekysten, men noen ser man sjelden. Vanlig trollhummer er vanlig å få i reketrål og i krepseteiner. Den største av trollhummer-artene går under navnet krinakrabbe (Galathea strigosa). Selv hadde jeg aldri sett en levende krinakrabbe før jeg fikk sett fangsten i ei krabbeteine utenfor Lyngdal.

Krinakrabbe - Galathea strigosa

Den var noe medtatt etter oppholdet i teina, men den lyste mot oss i vakre farger. Halen er – som hos andre trollhummere – brettet innover på undersiden av kroppen. Arten kan bli opp mot 10 cm. lang. Det karakterisktiske blå mønsteret gjorde det enkelt å fastslå at dette var en krinakrabbe. Selv om krinakrabben sjelden viser seg, er den ganske vanlig langs kysten. Den kan få den på grunt vann og nedover til 600 meters dyp.

Skriv en kommentar