Nye regler for hummerfiske

Omsider kom det nye regelverket for hummerfiske. Det ble som forventet en mellomting mellom ulike forslag fra ulike instanser som har uttalt seg i forkant.

På kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane fylke vil det bli tillatt å fange hummer i perioden fra 1. oktober til og med 30. november, mens fisketiden for resten av landet vil være 1. oktober til og med 31. desember. Yrkesfiskere vil kunne fiske med inntil 100 teiner, mens fritidsfiskere får en begrensning på 10 teiner per person og per fartøy.

Rognhummer. Foto: Kystbloggen

Det blir felles minstemål for hele landet; 25 cm. totallengde. Rognhummeren fredes. Flere detaljer om krav til fluktåpninger, fiske med ruser og dispensasjoner kan du lese om på Fiskeridirektoratet sider.

Relaterte artikler her på Kystbloggen:

Agn til hummerteiner – hva er best?

Hummerteiner – hvilde er best?

Hummer. Foto: Kystbloggen

Skriv en kommentar