Kostbar fisk som kjæledyr

Fisk er sundt, men for enkelte har fisken også gode psykiske egenskaper. Gullfisk er kanskje ikke det som fordrer til de lange og nære bånd mellom fisk og mennesker, men på dagbladet.no hører vi om noen som vil ofre mye for å beholde sitt svømmende kjæledyr.

Nyheten kommer “selvsagt” fra USA der Dick Thomas betalte 600 dollar (ca. 4200 kroner) for å redde livet til sin tre og et halvt år gamle fisk. Fisken, som er en koi (karpefisk) ble syk, og en inngrep var nødvendig for å redde fisken. Med bedøvelse og annet nødvendig utstyr ble fisken operert.

“Kjælefisken” kan oppnå en alder på 25 år, og dermed kan Dick se frem til mange år sammen med sin nære fisk. Når en liten fisk verdsettes til over 4 000 kroner, vitner dette om at det er potensiale i fiskeriene. Amerikanske tilstander smitter gjerne over til Europa, og i så måte kan oppdrettsnæringen gå lyse tider i møte.

Skriv en kommentar