Bærekraftig makrellforvaltning varmer i finansturbulens

Shetlandske “Altaire” gjør det godt på makrellfiske. Dagbladet.no skriver at båten har levert for 40 millioner kroner på to fangster.

Makrellbestanden er i godt hold, takket være flernasjonalt forskningsarbeid og like flernasjonalt samarbeid om årlig uttak. De siste tiårs forvaltning av NVG-sild og makrell viser til fulle gevinsten man kan hente ut ved en bærekraftig og langsiktig forvaltningsstrategi.

03altaire06.jpg

Med en kilopris på omlag 10 kroner, blir det fort penger når flere hundre tonn tas i hver fangst. At fangster fra fartøy fra andre siden av Nordsjøen nå landes i Norge, kan delvis forklares med begrenset mottaksforhold på De Britiske Øyer. Hva som tilbys av pris er selvsagt også en avgjørende faktor for hvor man ønsker å levere.

I ellers så vanskelige økonomiske tider, er det altså lyspunkt. Langsiktig arbeid som omhandler forvaltning og beskatning på naturens premisser, viser å bære frukter i form av større uttak fra bestandene. Når bremesne settes på, blir dette gjerne møtt med motstand. Noen ganger spiller naturens sykluser inn, mens andre ganger er det forvaltningsstrategien som gir resultater.

Forhåpentligvis vil forvaltningsmodellene fra våre nære farvann også inspirere andre land til å tenke “bærekraft”, “fornybarhet” og “langsiktighet”. I tider der miljø, klima og ressursutnytting står høyt på dagsorden, finnes det altså forbilledlige lyspunkt innen fiskeriene i Nord-Atlanteren.

Foto: scanfishphoto

Skriv en kommentar