Havbrasme i trålen

På dypt vann i Atlanterhavet kan mye rart havne i trålen. I havområdene vest av Irland – der kolmulefisket pågår – finnes arter som nødvendigvis ikke er sjeldne, men heller sjeldent sees i norske farvann. Bildet under viser ei havbrasme tatt i trål under forsøksfiske på kolmulefeltene.

havbrasme

Bildet er tatt om bord i “Brennholm”, og det var natruligvis mer enn bare ei havbrasme i trålen. Havbrasme (Brama brama) er også funnet utenfor norskekysten, og da helst om høsten utenfor Vestlandet og Trøndelag. På bildet nedenfor vises mer av fangsten (da unntatt kolmuler). Der ser vi også sølvbrasmer, sølvkveiter, lysprikkfisk, makrell m.m.

dyphavsfisk.jpg

Bildene er tatt av Øyvind Tangen.

Skriv en kommentar