Største kveite – type hannkjønn

Kveita er en av de aller største fiskene i våre farvann, men som hos enkelte andre arter er det hunnene som blir størst. Hannkveitene blir – i kveitemålestokk – små. Man antok at hannkveitene ikke ble stort større enn 50 kg., men det ble nylig tatt ei kveite som slo denne rekorden.

På Kystbloggen er det skrevet mye om kveiter og Torsteins Halstensens arbeid for bestanden, og det er Torstein som har sendt inn bilder som ble tatt under merking av kveiter.

Største hannkveite

Kveita vi ser bilder av her var 1,75 meter lang, og vekten ble anslått til å ligge mellom 75 og 80 kg.

hannkveite-2.jpg

Den store hannkveita ble merket før den ble sluppet ut, og dersom den blir gjenstand for gjenfangst, kan vi få enda mer kunnskap og maksimums-størrelsen for hannkveitene. Mer om kveiter og Torstein Halstensen finner du også på fiskeri.no, under “Alt om kveite“.

Denne artikkelen har 2 comments så langt!

  1. picxx says —

    Har en onkel som fanget ei kveite på trøndelagskysten når jeg bare var ungen jeg. Den kveita veide 115 kg, og den var langtfra den største som ble fanget på plassen.

  2. Synnøve says —

    Flott at vi har slike ildsjeler som Halstensen. Han og Norges kveitemerkelag gjør svært viktig arbeid for at både forskere og forvaltere skal få mer kunnskap om kveitebestanden. Heia!!

Skriv en kommentar