Når måkene angriper

Mange “hater måker” for deres skrik og sin altoverskyggende matlyst, men måkeangrep er heldigvis ikke fult så vanlig.

Vi leser på dagbladet.no at Karen Danielsen på Røvær ble angrepet av en måke. Slike angrep er vanlige på denne tiden av året, men jeg har ikke hørt om så alvorlige angrep som det Danielsen ble utsatt for.

Selv har jeg blitt “angrepet” av måker en rekke ganger, men da har jeg som regel beveget meg utenfor allfarvei i den ytre skjærgård. I disse dager klekkes måkeegg langs Vestlandskysten, og kyllinger på ville veier kan være årsaken til at angrep finner sted også litt utenfor de sentrale reirplassene.  Likevel mistenker jeg at Røvær-måken er mer agressiv enn gjennomsnitts-måken, noe som også kommer frem i artikkelen på dagbladet.no. Sære og dominante måker finner man over alt, og det er lett å peke dem ut når man bor i måkenes nærområder.

Lave overflyvninger med kraftige måkeskrik er vanlig, men jeg har aldri tidligere hørt om sammenstøt som har resultert i besøk hos lege.

Når man passere et område som ligger nær måkenes reirplass, bør man bevege seg raskt og målbevisst. Stupangrepene er som regel helt ufarlige, men selv i disse varme og tørre dagene kan man trygt ta frem paraplyen dersom man frykter innpåslitne måkeforeldre.

rover.jpg

Idylliske Røvær fikk overskrifter etter uvanlig måkeangrep. Foto: Kystbloggen.

Skriv en kommentar