Monsterhai som var en håbrann

En 120 kilos håbrann ble tatt på garn utenfor Nordre Vardal i går. Å betrakte den som en monsterhai er kanskje noe overdrevet ettersom håbrann tidligere var en vanlig haiart langs deler av Norskekysten og i Nordsjøen. Maksimumsvekten er antatt å være omlag 230 kg.

Vi hadde faktisk et kommersielt fiske etter håbrann helt frem til årtusenskiftet. Bidet nedenfor er tatt i Nordsjøen på 1990-tallet da “Randi” av Lillesand var på håbrannfiske.

(Foto: Tore Hæstad)

Håbrannen er blitt en sjelden gjest langs kysten, og sammen med brugda (verdens nest største fisk) har den lidd av overbeskatning samtidig som disse store haiene har lav evne til rask reproduksjon. Med en bærekraftig bestand, kunne håbrannfisket fremdeles vært et sesongfiskeri i Norge, og kjøttet har da også ord på seg for å være meget velsmakende.

Sjarkfisker Andre Fredriksson får imildertid bare 20 kroner kiloet for gårsdagens fangst, og dermed var nok fangstopplevelsen mer minneverdig enn verdien på fangsten.

Denne artikkelen har 2 comments så langt!

  1. Geir says —

    Da var det avgjort! Det var siste gangen jeg bader i sjøen 🙁

  2. Aardvark says —

    Den et ikkje mennesker. Snildehaien kosar seg nok med småfiskar.

Skriv en kommentar