Sjekk det beistet! Hva er brugde?

En fisker fra Vågsøy fikk en 4,5 meter lang fisk i garnet. Vekten på 250 kg vitner om at det her var snakk om en litt uvanlig fangst. Fisken var ei brugde; en fredelig hai som om sommeren beiter på plankon utenfor norskekysten. Da Bergens Tidende skrev om saken, var responsen enorm. Innleggene viser at det er sørgelig lite folk vet om livet i havet og vår nære fiskerihistorie. Den stakkars fiskeren fra Vågsøy, måtte slepe garnet til lands for å få ut brugda. Haien var død, og brugdekjøttet nyttes ikke til menneskeføde i Norge. Det hjelper da lite at brugda er fredet og at det er dårlig folkeskikk å kaste fisk på havet. Fiskeren hadde ikke noe valg, og likevel velger noen å klandre ham; både for å ha fått fisken og for å ha tatt den til lands. Beskyldningene vitner om både uvitenhet og manglende evne til empati. Det er helt greit å ikke ha kunnskap (for det mangeler vi alle på ulike områder), men da har man heller ikke grunnlag for å kommentere en sak. Ekstra galt blir det når det også rettes beskyldninger og kritikk.

Brugda var tidligere en vanlig art utenfor norskekysten, men lav evne til reproduksjon og manglende regulering av det tidligere fisket, har ført bestanden ned på et lavt nivå. Tidligere fangst av brugde trenger nødvendigvis ikke å være hovedårsaken til bestandsnedgangen. Forurensning, temperaturendringer og endringer av mattilgang på beiteområdene, kan også ha påvirket bestanden. Brugda som fiskeren fra Vågsøy fikk i garnet, har imidlertid gjort sin misjon. Fokuset på denne haien, har gjort folk interessert i brugda. Dette kan i sin tur føre til økt kunnskap; ikke bare for menigmann, men også for dem som skal ta vare på, og forvalte dyrelivet i havet. Mer om brugde og historien om norsk brugdefangst kan du lese om på fiskeri.no. Vil du se resten av bildeserien som du ser et bilde av nedenfor, kan du se dem på denne posten på Kystbloggen.

Harpunert brugde

Denne artikkelen har 2 comments så langt!

  1. orn says —

    Má inrömme egen ignorans her. Er ikke hákjærring og brugde det samme?

  2. admin says —

    Ikke rart at du spør, for både håkjerring og brugde er fisker (haier) vi sjelden ser. Håkjerring er en altetende hai som lever på dypt vann både i havet og i fjorder. Den kan bli opptil 7 meter lang. Brugda utenfor norskekysten ser man derimot helt oppe i overflaten. Den kan bli over 13 meter lang.

Skriv en kommentar