Egg fra akkar på garn?

Kåre Grønsnes får mye spennende i garna sine, og 30 januar var det igjen noe spesielt som hadde festet seg, men denne gang til korklina. Grønsnes hadde selv ikke sett noe lignende, og fotograferte de merkelige “sekkene” som fulgte med fra omlag 80 meters dyp.

Bilder ble sendt til en marinbiolog i Tromsø, og der falt mistanken på akkaregg. Fangsten ble tatt i Sørfjorden, men akkar er ikke noe sjeldent syn andre steder i Hardangerfjorden. Det er da heller ikke så mange månedene siden Kåre Grønsnes fikk en merkelig akkar opp i båten. Eggene vil normalt klekkes om våren, og dersom mistanken er riktig har man altså en “gytebestand” av akkar i Hardanger.

Bilder: Kåre Grønsnes

Skriv en kommentar