Fiskerihistorie: Da breiflabben ble spiselig

Breiflabb er en av de mest fryktinngytende fiskene vi har i våre farvann. Med sitt altoverskyggende hode og skarpe tannrekker, er det ikke rart at det lenge var en sterk skepsis til denne fisken.  Når startet egentlig overgangen fra ufisk til delikatesse?

Forvandlingen startet faktisk så tidlig som på 1930-tallet. Her følger et utdrag fra Haugesund Dagblad fra 1932:

“I den senere tid er nok en u-fisk, breiflabben, havtasken eller marulken, blitt innført blant de salgbare fiskesorter, og det er ikke usannsynlig at der i fremtiden vil kunne skaffes adskillig av denne vare…”

“Breiflabben har vært regnet blant u-fiskene, og blant de verste, idet adskillig overtro hos de gamle har gjort at fisken omhyggelig er sendt til sjøss igjen uten aa bli tatt ombord. Nu da fisken kan kommersielt utnyttes vil utvilsomt alle bringe den til markedet. Store eksemplarer kan bli optil to meter lange saa den vektigste fisk som nu betaler med 30 pfennig pundet paa Hamburgermarkedet, er vel verdt aa bli tatt vare paa.”

Vel, så var det inspirasjon fra mer sørlige breddegrader som gav norske fiskere et håp om å få omsette u-fisken. Til tross for gode attester fra andre land, var norske fiskere og forbrukere skeptisk. Vi hadde jo ikke tradisjon for slikt fiske og slik fisk. Det gikk derfor enda noen tiår før breiflabben fikk innpass i det norske kosthold. Når den først slo gjennom som matfisk, gikk det ikke lang tid før den ble opphøyet til et av de aller best betalte fiskeslagene.

Breiflabb foto

To stk breiflabb fisket og fotografert av Kåre Grønsnes.

Denne artikkelen har one comment så langt!

  1. Breiflabb (Lophius piscatorius) | Fiskeslag says —

    […] det tas også en del breiflabb som bifangst i reketrål og del under linefiske. Tidligere ble denne arten ansett som en ufisk, og ble kastet på havet like raskt som den kom opp. Bildet over viser en breiflabb som blir […]

Skriv en kommentar