Skarv med flatfisk-utfordring

Etter at et toggegarn var renset, ble småfisk og ufisk sluppet ut. Ei lita sandflyndre la seg pent på bunn etter et ufrivillig møte med toggegarnet. Den la seg på bunn inntil kaien for å samle krefter. 3 timer senere hadde en skarv tydeligvis dykket i samme område. Fangsten var den vesle flyndra.

Skarven hadde tydelige vansker med å få flyndra inn i nebbet. I flere minutter strevde den for å få flyndras diameter til å stemme med halsens vidde. Noen ganger kom flyndra seg løs, og skarven måtte dykke på nytt.

Et par sultne måker presset skarven og flyndra bort fra mitt synsfelt fra loftet, og dermed er det uvisst om skarven til slutt klarte å fordøye flyndra. Et interessant skue var det uansett.

Hettemåke

Vi har hatt en vakker vår og forsommer, og det har blitt en del turer ned til sjøkanten. På vestsiden av Karmøy dorges det etter laks, mens de som prøver sluk og harp gjerne må nøye seg med småsei og lyr. Makrellen skal ha kommet, men det er ingen selvfølge å få den.. ennå.

Mens måkene skriker ut sin rett i havna, er det èn måkeart som er litt mer beskjeden. Hettemåken holder seg litt i utkanten der den stuper etter småfisk. Den er langt mer folkesky enn “storemåsen”, men den er lett å kjenne igjen på den svarte hetta. Så ble det da et par bilder når man først vandrer langs sjøkanten. Måker har ikke noe ord på seg for å være vakre, men hettemåken er et stillferdig og stilig unntak.


Storm – bilder fra Åkrehamn

Etter at et tre veltet hos naboen, kom ideen om å ta en biltur ned til havna for å se på stormen som herjet kysten 27. november. Det var begynt å mørkne, og det var heller ikke høyvann (flo) da jeg ankom indre kai. En tur opp på toppen ved radiohuset, viste at det var nok av sjøsprøyt og bølger på vestsiden.

Storm i Åkrehamn 27. november 2011

Fra radiohuset gikk turen sørover til moloen som strekker seg ut til fyret og sjøhuset vi ser på bildet over. Da jeg ankom selve moloen, virket det som om stormen ikke var så hard med moloen. Derfor kjørte jeg ned til molo-veien uten frykt for bilen. Det var nok bare noen rolige øyeblikk, for da jeg hadde stoppet bilen, ble alt hvitt – og vannet fosset inn på veien.

Storm på moloen i ÅkrehamnKameraet ble stukket ut av bilvinduet, og det ble tatt et par bilder før bilen ble kjørt bort fra saltråket.

Bølger slår over moloen i Åkrehamn

 

Vet du noe om “Balder”

Ingmar Thoresson fra Sverige etterlyser informasjon om skjebnen til en 90 år gammel tråler som var i hans fars eie i over 50 år. Båten har hatt fiskerinummer SD 57, og ble solgt til Norge for noen år siden. Ingmar mener at båten nå finnes på et lite verft i Sør-Norge, og lurer på om noen kan gi litt informasjon om hvor den er. Flere bilder kan sees på denne siden.

BalderMer informasjon om “Balder” finnes på Ingemars nettside. Informasjon kan evt. gis i kommentarfeltet under dette innlegget.

Svensk tråler - Balder

Bilde av hegre

Det er vår i luften, og langs kysten foregår et yrende fugleliv. Mens måkene dominerer luftrommet, ser man også andre arter som ikke er like påtrengende i sin oppførsel. Hegren (eller gråhegre som den egentlig heter) er sky og holder seg gjerne litt utenfor de mest folkerike områdene. Med sin høye hals og sitt velvoksne vingespenn (som kan overgå 1,70 meter), er den en spennende fugl. Den står gjerne helt i ro, og er godt kamuflert mot grå og gråsvarte bergknauser.

Den er ikke lett å fotografere, og når fotoapparatet tas frem tar det som regel ikke lang tid før den tar vingene fatt.