Brugde – filmklipp

Brugda (Cetorhinus maximus) er den nest største fisken i verden. Bare hvalhaien blir større. Ei voksen brugde er som regel over åtte meter lang, og det største kjente eksemplaret målte 13,7 meter. Den veier da flere tonn.

Til tross for sin størrelse, og det faktum at bruda er en hai, er den helt ufarlig for mennesker. Den spiser i hovedsak plankton og andre smådyr og småfisk som driver i de øvre vannmassene. Når ei brugde spiser (beiter), svømmer den i overflaten med munnen på vidt gap. På denne måten filtreres vannet, og det som er spiselig blir silt ut ved hjelp av et gitter i gjelleåpningene.

Brugda finnes over hele verden, selv om bestanden er blitt betraktelig redusert de siste tiårene. Også utenfor kysten av Norge kan man se brugde om våren og om sommeren. Tidligere ble det drevet fiske (jakt) etter brugde i Norge.

Man vet lite om hva brugda gjør om vinteren, og det eneste som er sikkert er at den da trekker ned på dypere vann. Den årlige oppblomstringen av alger og ulike arter plankton om våren, lokker brugda tilbake til overflaten. På filmklippet nedenfor kan du se ei brugde som beiter i overflaten. Fra fangst av brugde, spiller nå denne store haien en stadig større rolle som turistattraksjon. Brugda er fredet i Norge og i mange andre land.

Filmen er hentet fra youtube.

Skriv en kommentar