Nye arter kan bli kostbart

Det er ikke lenge siden vi hørte om en sort enke som var kommet til Norge via posten. Mengden arter som kommer til Norge sjøveien er imidlertid enorm. Dagbladet skriver at ballastvann kan inneholde så mye som 7000 ulike organismer samtidig.

Vi er klar over problemet, og likevel kan det ikke sies at “vi gjør det vi kan” for å sikre oss mot at nye arter skal få fotfeste i norsk farvann. Små egg og larver kan finne levelige forhold lang Norskekysten, og dermed kan vi sitte igjen med voksne eksemplar som konkurrerer med ekstisterende fauna.

De siste tiårene har vi fått både amerikansk hummer og russisk kongekrabbe langs kysten. Vi ser ennå ikke konsekvensene av at disse artene har funnet seg til rette i norsk farvann. Her er det ikke snakk om fisk, manerter eller alger som sporadisk kommer til Norge grunnet strømforhold og temperatur. De fleste fremmede arter klarer aldri å få fotfeste, men kongekrabben er et eksempel på hvor raskt nye arter klarer å etablere seg og formere seg.

Det bør derfor snart komme nye og strengere regler for hvordan ballastvann behandles. Naturen og balansen i våre marine økosystem er for verdifulle til å gamble med.

Kongekrabbe

Denne artikkelen har one comment så langt!

  1. sms says —

    den lov e allerede kommt, ligge onde MARPOL. denne omhandle ballastvann, å at det må sjiftes ut regelmessig på lange seilinger.

Skriv en kommentar