Bli med i jakten på informasjon om størjefiske

Norsk og internasjonal forskning trenger opplysninger fra størjefiske fra hele vår langstrakte kyst. Nå brukes også Internett i håp om at lesere kan inneha informasjon som nå kan brukes til viktige forskningsformål til det beste for denne utolig fascinerende arten som nå er sterkt truet av overfiske. Les artikkelen under bildet og finn ut om du er en av dem som kan inneha unik og viktig informasjon.

Første bidrag omhandler “Alkana”1950-1958; “Sonja” og “Fredheim” og “Von” fra Salvøy.
Størjefiske med Ramsøysund

I 1999 gav jeg ut boka “Størjefiske på Vestlandet”. Arbeidet med boka avdekket at Norge hadde mye dokumentasjon fra dette fisket. Faktisk er det ingen andre land i verden som kan vise til tilsvarende kilder fra fiske etter tunfisk (størje), selv ikke i nyere tid.

Nå har ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas) bedt om at historiske data fra Norge blir lagt til grunn for å gi oss enda bedre kunnskap om størjas tidligere vandringsmønster og i hvilke mengder størja var til stede i våre områder.

Båt, not, snøre og harpun

Ved å bruke detaljerte faktaopplysninger fra fiskefartøy, kan man finne ut effektiviteten i fisket. Årlig fangst, lengde på sesongene, endringer i flåtestørrelse og teknologisk utvikling er viktige faktorer for å si noe om dette. Havforskningsinstituttet (HI) i Bergen har også gode forskningsdata som forteller mye om vandringsmønset og aldersfordeling i bestanden. Seniorforsker Leif Nøttestad, og Øyvind Tangen (HI) vil arbeide med nye data som nå samles inn. Ved å kombinere historiske fakta og forskning kan man lage modeller som kan anslå hvor mye tunfisk som hvert år var å finne utenfor kysten vår og hvordan alderssammensetning var.

Viktig forskningsarbeid

Bestanden av størje (bluefin tuna) er nå på et kritisk lavmål. Overfiske og mangelfull overvåking av fiske vil mest sannsynlig føre til en snarlig fiskeri- og bestandskollaps. For å få gehør for forskernes advarsler og deres bevisførsel, er det avgjørende at det ligger et grundig og vitenskapelig fundament bak rådene som gis. Kunnskap om bestanden gir således mer tyngde og gjennomslagskraft for nødvendige tiltak som kan redde og bygge opp bestanden.

Du kan bidra

Dermed starter jeg en ny runde med innsamling av data fra størjefiske i Norge. I denne runde håper jeg at du som leser også vil delta. Internett, scanning og e-post vil lette informasjonsutveksling. Ting som ligger på loftet i en kasse, kan nå vise seg å gi viktige bidrag til forsking. I tillegg vil arbeidet også gi Norge og ulike kystsamfunn økt kunnskap om sine tidligere fiskerier. Opplysninger om fiskefartøy vil også være av interesse for mange, enten man har fartøy og lokalhistorie som hobby, eller om det er til bruk på museer eller arbeid med å formidle lokalhistorie.

Hva som er interessant

I utgangspunktet er alt som omhandler størjefiske og båtene som deltok av interesse. Hele landet er invitert til å dele informasjon. Regnskap og dagbøker er avgjørende for å følge et notlag gjennom flere år. I tillegg må fangstdata sees på grunnlag av fartøyet og eventuelle endringer (ombygginger) som påvirket driften. Bilder er også av stor interesse, både bilder av båtene som deltok, og fra selve fangstingen. Et bilde gir mye informasjon, og man kan sågar gi et omtrentlig anslag av fiskens vekt bare ved å studere størjer på bilder. Ellers er også avisutklipp og artikler med på å belyse dette fisket.

Del det med andre

Er du en av dem som sitter på informasjon eller bilder, eller har slekt eller venner som har slikt, håper jeg du vil dele det med andre. Ta gjerne kontakt på e-post fiskeri@fiskeri.no eller ring 52 81 80 33 og spør etter Magnus. Dersom det er greit vil informasjonen også bli lagt ut på Internett til glede for andre med interesse for fiske, fiskerier og fiskefartøy. Husk at alt er av interesse, og selv den minste opplysning kan være en viktig del i dette puslespillet. Her på Kystbloggen ligger det allerede en del informasjon og bilder fra størjefiske.

Margot Lovise

Denne artikkelen har 2 comments så langt!

  1. pligg.com says —

    Bli med i jakten p informasjon om strjefiske – Kystbloggen…

    Norsk og internasjonal forskning trenger opplysninger fra strjefiske fra hele vr langstrakte kyst. N brukes ogs Internett i hp om at lesere kan inneha informasjon som n kan brukes til viktige forskningsforml til det beste for denne utolig fascinerende …

  2. Jakobj says —

    Hei! Jeg og en kompis fikk 3 stk på ca 35cm. Hadde aldri sett denne arten før, derfor jeg er på mettet å skriver om dem =9 vet du om det er mye av den arten på Sunnmøre? El hadde vi bare flaks?! =))

Skriv en kommentar