“Lyn” og “Sjøleik” på størjefiske

I min jakt etter infomasjon fra fordums fiske etter makrellstørje, kom jeg i kontakt med Arnfred Hansen fra Hidrasund (Vest-Agder). Han var selv med på størjefiske og hadde tatt vare på notater fra “Lyn” sin karriere på størjefiske. Dermed kan vi følge notlaget år for år.

45,5 fot store”Lyn” (VA 98 H) var i utgangspunktet rigget for reketråling; et fiske man kunne drive hele året. Det ble likevel kombinert med en rekke sesongfiskerier. På 1950-tallet var vinteren tid for sildefiske. Når våren kom, kunne man delta i drivgarnsfiske etter makrell, eller drive pilkefiske i Nordsjøen. Pilkefiske ble vanligvis drevet i perioden mellom mai og september. Notfiske etter makrell ble drevet fra en annen båt; en 30 fot lang gavelbåt.

Ørebåt klart til kast

Det ble sett mye størje ved Lista og Flekkefjord i etterkrigsårene. I 1950 investerte flere i not (bl.a. “Sonja”), og størjefiske vistes seg å kunne være meget lønnsomt. Not til “Lyn” ble kjøpt inn før sesongen i 1952. Nota var 270 favner lang, og 36 favner dyp. Dette var en stor investering, og nota var forsikret for kr. 50 000,-.

Sjøleik med størje på dekk

Som hos de andre Agder-skøytene ble nota plassert foran styrehuset med notrull midtskips på styrbord side. “Lyn” ble klar til det store størjeåret 1952, og 28. juli ble de første 82 fiskene tatt. Fangsten ble overlevert til sløyefartøyet “Nancy”. Deretter ble følgende fangster tatt: 1. august; 52 størjer sløyet av “Nancy”, og samme dag et kast på 61 størjer sløyet av “Flinken”. 14. august ble hele 213 størjer tatt i et kast, og fangsten veide 20 tonn. Neste fangst ble tatt 6. september og var på 17 størjer. Siste fangst var 92 størjer 12. september. Da var 44,232 tonn størje levert.

Lyn med fangst

I 1953 ble det bestemt å la følgebåten “Sjøleik” (VA 48 H) overta som notbåt (som vi ser på de to neste bildene). “Sjøleik” var knappe to fot større enn “Lyn” og hadde en motor på 50 Hk mot “Lyn” sine 40 hk.

Sjøleik med not

Dette året ble dårlig for mange notlag, og først 19. august fikk “Sjøleik” sitt første kast for sesongen. 82 størjer ble da tatt. Mye av sesongen ble reddet av et stokast på 232 fisker 16. september, og det var siste fangst. Sesongen gav totalt 18 093 kg. størje, og kvantumet var mer enn en halvering fra året før. Brutto fiske representerte 21 401,66 kroner.

Sjøleik jakter på størje

Sesongen i 1954 åpnet også tregt. Notlaget gikk hjemmefra 26. juli, men måtte vente til 6. august før de fikk tatt første fangst på 15 størjer. Fangsten ble sløyet av “Morild”. 13. august tok notlaget 36 støjer som ble ovelevert til sløyefartøyet “Landro”. Det ble gjort to bomkast på Listafjorden 2. september, og notalget tok nota på land 18. september. Den svake sesongen gav notlaget bare 5 391 kg. størje.

Sjøleik som følgefartøy 1952

1955-sesongen skulle bli bedre for enkelte notlag, og sesongen i sør ble innledet 15. juli med at “Glimt” gjorde storkast på Listafjorden. Dette fikk fart på andre notlag, og tre dager senere satte “Sjøleik” og “Lyn” kursen mot Oslofjorden. Det ble en bomtur, og båtene satte dermed kursen hjemover og videre vest og nord til Vestlandet. Vill fisk og skodde ble avløst av kuling, og deretter dager med svart hav. Først 27. august tok “Sjøleik” sine første 22 størjer denne sesongen. To dager senere ble 39 størjer tatt. 1. september kastet notlaget på en ryggfinne, og kastet gav faktisk bare den ene fisken. 9. september ble 5 størjer tatt. Siste kast ble tatt 14. september og gav 49 størjer.

Sjøleik med størje i 1952

Siste sesongen gav 9,475 tonn størje, og etter tre dårlig sesonger avsluttet “Lyn” og “Sjøleik” sine karrierer på størjefiske. Nederst ser vi Georg Hansen, eier av “Lyn” på utkikk etter størje. Arnefred Hansen fortjener en stor takk for å ville dele informasjonen fra dette spennende fisket, og artikkelen hadde ikke vært den samme uten bildene som er scannet av Arild Hansen.

Georg Hansen på utkikk

Skriv en kommentar