Bonito til Havforskningsinstituttet

I dag ble 7 eksemplarer av stripet pelamide (sarda sarda) – også kalt atlantisk bonito – hentet i Røyksund i Rogaland. Det var Harry Edvardsen som kunne overlevere de sjeldne fiskene til Øyvind Tangen.

Med notbåten “Lyn” hadde Harry og mannskapet fått flere bonitoer i sommer. Den første ble tatt i Førresfjorden allerede i slutten av juli. Da “Lyn” jaktet på makrellen i Yrkjefjorden, ble det ingen bifangst av stripet pelamide, men tilbake i Førresfjorden i september, ble flere eksemplarer tatt. Alle ble tatt som bifangst i forbindelse med makrellfiske i fjorden.

Harry (t.h.) har en lang karriere bak seg som fisker, og han hadde aldri tidligere sett denne arten. Etter noen telefoner, ble han oppfordret til å fryse ned noen eksemplarer til Havforskningsinstituttet i Bergen, og nå er fiskene på vei.

I Bergen skal fiskene veies og måles før det blir tatt biologiske prøver. Her inngår også mageprøver og aldersbestemmelse.

Som tidligere nevnt her på Kystbloggen, oppfordres alle som har fisket stripet pelamide til å fortelle om fangststed, dato og evt. andre opplysninger.

– Dette er spennende og nytt, også for oss på Havforskningsinstituttet, og vi er veldig glade for at vi nå har fått tilgang på frosne individer. Det er en sjeldenhet at vi opplever at det kommer så mange individer av en fremmed art til våre kyster, og vi er spente både på hva prøvene vil vise og på fortsettelsen, sier Øyvind Tangen.

Denne artikkelen har one comment så langt!

  1. Stripet pelamide også i 2011 - Kystbloggen says —

    […] for fangstene, og det ble igangsatt innsamling av data fra fangstene. HI fikk også tilgang på frosset stripet pelamide som var tatt vare på av fiskere. Spørsmålene var mange, og et av de største omhandlet […]

Skriv en kommentar