Ulovlig hummer – men årets første

Med en pause i hummerfisket, har jeg bare noen ruser i sjøen. Lørdag plasket regnet ned i store mengder, men det var en lysning å se i sørvest. Dermed bar det ut på sjøen i et nydelig vær for å trekke rusene.

En fin torsk ble lagt levende i stampen, og en lyr led samme skjebne. Det er mye rart å få i rusene, og det meste er smått og blir raskt sluppet ut. Det “rareste” denne dagen var synet av en liten hummer som hadde funnet veien inn i et ruse-kammer. Dermed steg humøret ytterligere.

Rusefisket hummer

Det var av den mindre typen, og dobbelt ulovlig ettersom den ble tatt i ruse og var godt under minstemålet. En vakker skapning, og noen minner ble tatt med til lands i form av noen bilder.

Hummer i ruse

Jo, det var moro å få en hummer ombord, og det er godt å vite at det – til tross for mange forsøk med teiner uten hummerfangst – faktisk er hummer i området. Som vanlig inngår man stilletiende avtaler med fangsten om å “sees igjen når du er blitt større”, så vet jeg i alle fall hvor jeg skal sette teinene i fremtiden.

Denne artikkelen har 2 comments så langt!

  1. Torbjørn SJ says —

    “Gratulerer”! 🙂 På østsia (Kopervik), pr. i dag har totalt 8 av 9 fangede hummere fått friheten tilbake. Samtlige over minstemål, men med mye rogn. I går ble første “godkjente” hummer med inn og opp på kjøkkenet. Moro!

  2. Kystbloggen says —

    Takker! Skulle gjerne hatte en lovlig hummer også. Halte teiner i dag. Agnet var så bedervet at det ikke var krabbe engang. Altså helt tomme… Satte på samme plass der jeg fikk den vesle hummeren i rusa.

Skriv en kommentar