Raser mot haifiske – kunne vært mot Norge!

I Norge har vi måtte tåle verdens søkelys både på grunn av hvalfangst og selfangst. Nå er det, ifølge Dagbladet, haifiske media kaster seg over, og heldigvis slipper Norge rollen som naturvernernes syndebukk. Norge har imidlertid en lang historie når det gjelder fangst av hai.

Brugdefangst. Foto: Lorentz Rolfsnes

Vi var nesten like “grusomme” som de fiskerne som i dag får gjennomgå. Ja, vi harpunerte store haier (brugder) i stor skala (bildet over), og vi skar finnene av dem. Vi tok også vare på levera, men kroppen ble dumpet i havet. Se evt. historien om brugdefiske på fiskeri.no. Det som den gang var et helt legitimt og et nyttig fiskeri, tør vi knapt fortelle verden om i dag. Brugda gav arbeid for fiskere. Levera gav verdifulle og unike oljeprodukter som den gang ikke kunne fremstilles syntetisk. Da det også ble marked for finnene, begynte fiskerne å kutte av disse før kadaveret ble dumpet. Dagbladet skrivet at haien må være i live når finnene skjæres av. De norske haiene (brugdene) var imidlertid meget død da dette ble gjort, men finnene ble likefult solgt.

Håbrannfiske i Nordsjøen. Foto: Ragnar Govertsen

Vi har også lang tradisjon for håbrannfiske i Norge (bilde over). Nå er imidlertid begge disse haiene fredet i norske farvann. Hadde bestandene vært store, skal man imidlertid ikke se bort fra at vi fortsatt hadde drevet disse fiskeriene, og da hadde vi igjen fått stempel som “barbarer”.

Det er viktig å ta vare på mangfoldet i naturen og å behandle alt liv med respekt. Å “finne” en hai levende er i så måte noe vi alle bør ta avstand fra. Likevel er det meget tilfeldig hvilke dyr som får førstesiden i media. Dyrene må helst være søte, store og/eller sjeldne. På dette området er det USA som styrer agendaen, og de artene som får mest oppmerksomhet er derfor de som er av liten eller ingen økonomisk betydning for USA.

Denne artikkelen har one comment så langt!

  1. Bevaringsbiologen says —

    Flott side du har. Fant den nå og vil virkelig følge med på det du publiserer!
    Angående haifiske, har nok heller ikke Norge rene hender:
    http://naturvernforbundet.no/naturogmiljo/svoemmer-mot-full-kollaps-article16139-1024.html

Skriv en kommentar