De farligste haiene – tre på topp!

Noen haier er farlige både for sjøpattedyr og mennesker. Kjøtt er en naturlig del av deres kosthold, og for haiene er det mindre viktig hva maten heter. Registrerte haiangrep danner grunnlag for denne oversikten, men det er feilkilder i bakgrunnsmaterialet. Under angrep av haier som er lett gjennkjennelig – slik som hammerhaien – vil det være enkelt å utpeke angriperen. Ved angrep fra andre arter, er det ofte vanskelig å utpeke hvilken art som forårsaker skade eller død. Med unntak av hvalhai og brugde, er de aller fleste større haier en trussel dersom du blir sett på som et byttedyr.

Hvithaien er den mest beryktede haien. Den er også den største rovfisken i havet. Den er ikke den mest agressive haien, men dens størrelse gjør den til en dyktig og farlig jeger. Det er hvithaien som troner øverst både når det gjelde skader på mennesker og dødsfall etter angrep. Man kjenner til at minst 63 mennesker har måtte bøte med livet etter møte med hvithaien. Det er også registrert minst 94 angrep på båter/mennesker i båter.

Tigherhaien er en annen stor hai som kan angripe mennesker. Over 80 angrep er registrert, og 28 dødsfall. Haien er lett gjenkjennelig på det stripete mønsteret på ryggen. Når den kan komme opp i en vekt på 600 kg. og innehar sylskarpe tenner, er det ikke rart at den også er ansett som den nest farligste haien.

Oksehaien er på tredjeplass på listen over de farligste haiene. Den blir “bare” litt over 3 meter lang, men likevel kan den gjøre stor skade. Mye av årsaken ligger i at den er svært agressiv. Dessuten er den utbredt over store deler av verden og også i elver. Av det som er registrert, har 23 personer mistet livet på grunn av angrep fra oksehaien. Antakelig har oksehaien mer på samvittigheten enn det som er registrert. Det har ofte vist seg at andre haier har blitt beskyldt for å stå bak angrep der det senere viser seg at oksehaien er synderen.

Den nevnte hammerhaien er “bare” på en 7. plass på denne lista som er publisert av ISAF Statistics on Attacking Species of Shark. Skaperene av haisommer-filmene har altså rett; hvithaien er den farligste av haiene

Denne artikkelen har one comment så langt!

  1. caroline says —

    alt for skumelt.

Skriv en kommentar