Sjelden hai besøkte Fredrikstad

Haiartene var langt mer tallrik før langs vår lange kyst, men revhai har aldri vært en fast gjest. På vg.no kan vi lese at en nesten to meter lang revhai ble tatt på garn ved Fredrikstad.

Revhaien forbindes helst med varmere farvann, og revhaien som ble tatt ved Fredrikstad føyer seg i så måte inn i rekken av gjester vi vanligvis ikke finner i norsk farvann. En sjelden gang får vi også besøk av sverdfisk, månefisk og havskilpadde. Mer vanlig er det blitt å observere muller. Revhaien hører til de sjeldne artene, men man kan ikke forklare besøket med økt havtemperatur når slike eksemplar inntar kysten midt på vinteren.

For 50 år siden var større haier et vanlig syn langs store deler av kysten. Den store brugda, verdens nest største fisk, var en art man fanget med harpunkanon. Brugdefangst var en viktig næring i flere kystsamfunn. I tillegg hadde man håbrannen som ble fisket både i nære og fjerne farvann (vist på bildet nedenfor). Den oppførte seg omlag som revhaien ved Fredrikstad. Håbrannen kunne stå og nappe fisk fra garna til fiskernes store frustrasjon. En tredje stor haiart som det i perioder har vært kommersiell fangst av, er håkjerring.

Håbrann

I våre dager er brugde og håbrann fredet, og langs flere deler av kysten er de redusert til “sjeldne gjester”.Fangsten ved Fredrikstad var meget overraskende; spesielt med tanke på årstiden. At stor fisk inntar ytre del av Oslofjorden var langt vanligere før.

På 1950-tallet fisket både store og små båter etter tunfisk i disse områdene. Ferden til Oslofjorden, Vestlandet og lengre nordover var et vanlig og tradisjonelt vandringsmønster for tunfisken (størja). Også den forsvant. Revhaien blir dermed en sjelden stor fisk. Bildet nedenfor viser en stor fangst av tunfisk (størje) tatt i Oslofjorden. Les mer om dette her.

Tunfisk i Fredrikstad

Denne artikkelen har one comment så langt!

  1. Eli Tideman says —

    En revhai på ca 2,45 m ble funnet død i fjøra ved Svelgen, Bremanger kommune høsten 1957. En fisker hadde merket at noe var borte i propellen på båten og mente han så en haispor. To helikopterflyvere observerte deretter haien på vei inn Nordgulen. Ingen trodde på det fiskeren og helikopterførerene fortalte. Haien ble så skadet i snuten etter møtet med båtpropellen at den ble skylt på land og døde.

Skriv en kommentar